SZKE FLogo SZKE Logo

Mesterségek szerint

Kovács Berta Anna

Kategória: Szövők

 

 a székely kézművesség művelője, szövő népművész Varságról


 

  "Székelyvarságon született 1936 november 15.-én. Gyermekkora óta tud szőni, fonni- édesanyjától tanulta. Most is folyamatosan dolgozik varsági otthonában, a kézműves munkát szabadidő-tevékenységként végzi, nyugdíjasként azonban őrá nem érvényes a régebb sokak által hangoztatott szólás: Orsó, guzsaly, matolla veszett volna pokolba!

   2003-tól tagja az Udvarhelyszéki Népművészek Egyesületének és a Romániai Magyar Népművészeti Szövetségnek. 2004 november 21.-én kapta szövőnőként a népművészet mestere oklevelet az országos szövetségtől. Alapító tagja a Székelyföldi Kézművesek Egyesületének.

   Részt vesz a szakmai csoportosulások szervezte bel- és külföldi kézműves vásárokon, ahol bemutató keretében a szövéssel meg a fonókeréken való fonással ismerteti meg az érdeklődőket. Szülőfalujában folyamatos kapcsolatot tart a szövőasszonyokkal, gyakran keresik meg tanácsért, ő is kikéri mások véleményét, az ő szavaival élve tanulva tanít." 

  Elérhetőségeim:

Székelyvarság
tel: +4 0744 161 095